КАЛИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
офіційний веб-сайт
КАЛИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
офіційний веб-сайт
22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. В. Нестерчука, 47, 04333-2-16-37
Калинівська міська рада
19 вересня 2018 року, середа, 03:21
Пошук по сайту
Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті:2
візитів сьогодні:11
візитів всього:587332
Застосування типу нарахування «13» при перехіднихлікарняних

 Відповідно до листа ДержавноїфіскальноїслужбиУкраїнивід 02.02.17 №1925/6/09-99-13-02-01-15 щодозастосування норм частини 5 статті 8 Закону Українивід 08 липня 2010 року № 2464-УІ «Про збір та облікєдиноговнеску на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування» (далі — Закон № 2464) відносини, щовиникаютьпід час провадженнядіяльності, пов’язаноїзізбором та веденнямоблікуєдиноговнеску, регулюютьсявиключно Законом № 2464.

Статтею 4 Закону № 2464 визначеновичерпнийперелікплатниківєдиноговнеску.

Порядок нарахування, обчислення і сплатиєдиноговнескувизначеностаттями 7 — 9 розділу III Закону № 2464.

Для працівника (за основниммісцемроботи), якийвідпрацювавчастинумісяця, а іншучастинуперебував на лікарняному, якщозагальна сума нарахованого доходу (сума заробітної плати за відпрацьований час та лікарняного) не перевищуєрозмірумінімальноїзаробітної плати, встановленої законом на місяць, за якийнараховуєтьсязаробітна плата (дохід), сума єдиноговнескурозраховується як добутокрозмірумінімальноїзаробітної плати, встановленої законом на місяць, за якийнараховуєтьсязаробітна плата (дохід), та ставки єдиноговнеску (стаття 8 Закону № 2464), тобтовиникаєнеобхідністьдонарахування до мінімальноїзаробітної плати.

Для працівника (за основниммісцемроботи), у якого початок та закінченнялікарняногоприпадають на різнімісяці, єдинийвнесок, у місяці початку лікарняного, нараховується за фактичновідпрацьований час, оскількизагальна сума доходу ще не є відомою (сума лікарняних буде визначенапіслянадання листка непрацездатності).

Якщопіслянадання листка непрацездатностіпіслярозподілулікарняного (сумидопомоги з тимчасовоїнепрацездатностівідносяться до того місяця, за який вони нараховані) загальнийдохід за місяць становить меншемінімальногорозміру, питаннянеобхідностідонарахуваннясумєдиноговнескумаєрозглядатисьодночасно з нарахуваннямсумдопомоги з тимчасовоївтратипрацездатності.

Зазначенідонарахуваннянеобхідновідобразити у Звіті про суминарахованоїзаробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованихосіб та суминарахованогоєдиноговнеску на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування до органівдоходів і зборівзгідно з додатком 4 (дані — Звіт).

Загальні правила формування та поданнязвіту з єдиноговнескувстановленорозділом II Порядку формування та поданнястрахувальникамизвітущодосумнарахованогоєдиноговнеску на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування, затвердженого наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 14.04,2015 р. № 435 (далі — Порядок).

Обчисленняєдиноговнескуздійснюється на підставібухгалтерських та іншихдокументів, відповідно до якихпровадитьсянарахування (обчислення) абоякіпідтверджуютьнарахування (обчислення) виплат (доходу), на яківідповідно до цього Закону нараховуєтьсяєдинийвнесок (частина друга статті 9 Закону № 2464).

Отже, нарахуваннялікарнянихвідображаються у Звіті за місяць, у якому проведено такенарахування.

Таблиця 6 Звітупризначена для формуваннястрахувальником у розрізікожноїзастрахованої особи відомостей про суминарахованоїїйзаробітної плати (доходу) у звітномумісяці.

У таблиці 6 Звітупередбаченореквізит 10 «Тип нарахувань», у якомузазначається код типу нарахувань «13» (сума різниціміжрозміроммінімальноїзаробітної плати (доходу) та фактичнонарахованоюзаробітною платою (доходом) за звітниймісяць).

Код типу нарахування «13» застосовується для сумрізниціміжрозміроммінімальноїзаробітної плати та фактичнонарахованоюзаробітною платою (доходом), якіздійснені в поточному звітномумісяці, у тому числі — за попередні, якщо сума заробітної плати меншаніжрозмірмінімальноїзаробітної плати, установленої законом за місяць, за якийнараховуєтьсязаробітна плата.

Суму різниціміжрозміроммінімальноїзаробітної плати та фактичнонарахованоюзаробітною платою (доходом) у випадкуперехіднихлікарнянихзазначаємо в реквізиті «19», окремим рядком, код категоріїзастрахованої особи — «29», код типу нарахувань — «13».

У випадкуперехіднихлікарняних тип нарахувань «2» не застосовується, оскількинарахування за фактичновідпрацьований час, коли загальна сума доходу ще не є відомою (сума лікарняних буде визначенапіслянадання листка непрацездатності), не можнарозцінювати як несвоєчасненарахуваннядодатковоїбазиєдиноговнеску.

 

 

Головний спеціаліст відділу адміністрування,

супроводження інформаційних систем,

електронних реєстрів та захисту інформації

Козятинського об’єднаного  УПФУ Вінницької областіІ.Лихогляд

 

архівАнонси
1 березня 2013 року 10:33

Електронна адреса Калинівської міської ради sekretar-kl@ukr.net

Голосування
Чи вважаєте ви за потрібне будівництво центральної паркової зони по вул. Незалежності (біля магазину «Арго») у 2018 році? Дане місце відпочинку передбачає влаштування дитячих містечок, будівництво елементів благоустрою, тротуарних доріжок, ліній освітлення, озеленення.
так (94 %)
ні (5 %)