КАЛИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
офіційний веб-сайт
КАЛИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
офіційний веб-сайт
22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. В. Нестерчука, 47, 04333-2-16-37
Калинівська міська рада
22 вересня 2019 року, неділя, 03:50
Пошук по сайту
Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті:2
візитів сьогодні:30
візитів всього:657295
Реалізація і захист прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України

  10 грудня 1948 року в Парижі Генеральна Асамблея ООН урочисто прийняла Загальну Декларацію прав людини – перший документ, який на міжнародному рівні проголосив основні громадянські, політичні, соціальні, економічні та культурні права і таким чином встановив їх стандарти. Після прийняття Загальної декларації прав і свобод людини почалося її активне визнання.   Зараз день 10 грудня у всьому світі відзначається як День прав людини. Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод людини. У 1991 році Україна, ставши незалежною державою, зробила перший крок на шляху до ствердження демократичності, верховенства права.

Так, Конституція України проголошує людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 3). Право на соціальний захист є одним з основних в системі прав людини і громадянина, оскільки спрямоване на захист найбільш незахищених верств суспільства. Відповідно до ст. 46 Основного Закону право на соціальний захист включає право на забезпечення громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Право громадян на пенсійне забезпечення є складовою частиною права на соціальний захист. Основним органом державної влади в контексті реалізації і захисту права на пенсійне забезпечення є Пенсійний фонд України, на який покладається обов’язок щодо реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Центральне місце в процесі реалізації громадянами права на пенсійне забезпечення займає звернення за призначенням пенсії. Таким чином, громадяни в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку можуть звернутися до територіальних органів Фонду з заявою про призначення пенсії, до якої мають бути додані всі необхідні документи. Спеціалісти територіальних органів Фонду перевіряють правильність оформлення заяви, зміст і належне оформлення наданих документів, копії відповідних документів та видають пам’ятку пенсіонеру, яка містить перелік його основних прав та обов’язків. Варто зазначити, що в територіальних органах Фонду прийом та обслуговування громадян здійснюється за принципом “єдиного вікна”, що дозволяє громадянам швидко та якісно одержати необхідну інформацію з питань пенсійного забезпечення.

Після призначення пенсії у громадян виникає додатковий комплекс прав, пов’язаний з виплатою призначеної пенсії, зокрема, вибір організації, що буде здійснювати виплату та доставку пенсії (поштові відділення або банківські установи), одержання пенсії у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виплата пенсії за 6 місяців наперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

Крім цього, громадяни мають право звертатися до територіальних органів Фонду з пропозиціями, заявами або скаргами у відповідності до Закону України “Про звернення громадян”. Спеціалісти територіальних органів Фонду розглядають і надають вичерпні відповіді на звернення у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. З метою забезпечення громадянам всебічного доступу до інформації начальники та інші посадові особи територіальних органів Фонду регулярно проводять особистий прийом громадян у встановлені дні та години.

Отже, реалізація і захист прав громадян з питань пенсійного забезпечення є пріоритетним напрямком діяльності Пенсійного фонду України та його територіальних органів. З метою поліпшення якості обслуговування громадян процес забезпечення їх необхідною інформацією постійно оптимізується та усучаснюється, що дозволяє пенсіонерам отримувати повні та всебічні роз’яснення з питань пенсійного забезпечення.

Важливими джерелами інформації, які найбільш широко висвітлюють пріоритети державної пенсійної політики та стану її реалізації, є офіційні періодичні видання Пенсійного фонду України «Пенсійний кур’єр» та «Вісник Пенсійного фонду України», де висвітлюється інформація щодо питань пенсійного забезпечення громадян, реалізації прав та виконання обов’язків роботодавців та застрахованих осіб, а також можна отримати відповіді фахівців на різні проблемні питання.

З метою більш повної реалізації прав громадян, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо пенсійного забезпечення, начальником управління, його заступниками та спеціалістами управління постійно здійснюються особисті та виїзні прийоми громадян.

Головний спеціаліст – юрисконсульт управління Пенсійного фонду України у Калинівському районі Вінницької області

архівАнонси
1 березня 2013 року 10:33

Електронна адреса Калинівської міської ради sekretar-kl@ukr.net

Голосування
Чи вважаєте ви за потрібне будівництво центральної паркової зони по вул. Незалежності (біля магазину «Арго») у 2018 році? Дане місце відпочинку передбачає влаштування дитячих містечок, будівництво елементів благоустрою, тротуарних доріжок, ліній освітлення, озеленення.
так (94 %)
ні (5 %)