КАЛИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
офіційний веб-сайт
КАЛИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
офіційний веб-сайт
22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. В. Нестерчука, 47, 04333-2-16-37
Калинівська міська рада
16 червня 2019 року, неділя, 03:05
Пошук по сайту
Офіційні сайти
Статистика
зараз на сайті:1
візитів сьогодні:23
візитів всього:642102
Програма економічного і соціального розвитку населених пунктів Калинівської міської ради на 2011 рік

 

ДОДАТОК

до рішенням № 1

4-ої сесії   Калинівської міської ради

6-го скликання від 21.01.2011 р.

 

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ   КАЛИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2011 рік

 

 Програма соціально-економічного розвитку міста Калинівки на 2011 рік розроблена відповідно до Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" від 23.03.2000 р. № 1602 – 111, законодавчих та нормативних актів з питань соціальної і економічної політики.

І. Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку населених пунктів Калинівської міської ради  в 2010  році

Робота міської ради в сфері економічної політики протягом 2008 року стала ознакою створення стабільної бази для економічного зростання і була спрямована на підвищення ефективності економіки, забезпечення зростання грошових доходів населення міста, підвищення соціальних гарантій. Активізація в господарському комплексі, розширення внутрішнього та зовнішнього ринків позитивно вплинули на соціальний розвиток.

Основними завданнями Програми є:

- спрямування зусиль промислового потенціалу міста, підприємництва, влади, громадян на подолання наслідків фінансово-економічної кризи та приділення максимум зусиль щодо недопущення погіршення життя громадян міста; 

- збереження кількості діючих промислових підприємств міста та його трудового потенціалу;

- збільшення обсягів виробництва промислової продукції, робіт, послуг, підвищення їх конкурентоспроможності;

- максимальне завантаження існуючих виробничих потужностей, нарощування експортного потенціалу, відновлення роботи підприємств, які тимчасово припинили свою діяльність;

- створення умов для інноваційної - інвестиційної активності промислових підприємств;

- подальше нарощування обсягів капітальних інвестицій;

- створення привабливого інвестиційного клімату в місті;

- якісний розвиток підприємницької діяльності та активне включення його в процеси економічних перетворень, забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів від СПД малого підприємництва ;

- продовження оздоровлення фінансового стану підприємств, досягнення ними прибуткової діяльності;

- підвищення заробітної плати працівникам, зайнятим у галузях економіки та не допущення заборгованіості з виплати заробітної плати;

- активізація ринку праці, утримання рівня зареєстрованого безробіття на рівні не вище обласного відсотку та створення нових робочих місць;

- формування ефективної інфраструктури торговельного та побутового обслуговування населення. Забезпечення приросту товарообігу не нижче 10 відсотків, платних послуг, реалізованих населенню, на 2  відсотків;

- покращення транспортного сполучення, розширення телекомунікаційних послуг, якості надання житлово – комунальних послуг.

Головними ознаками економічного розвитку міста були:

- підвищення ефективності роботи реального сектору економіки;

- нарощування випуску продукції в галузях промислового сектору;

- створення нових робочих місць;

- скорочення чисельності безробітних на фоні зростання попиту на робочу силу;

- активізація підприємницької ініціативи;

- збільшення надходжень до місцевого бюджету.

У порівнянні з відповідним періодом 2010 року:

- обсяги промислового виробництва (в порівняних цінах) зменшені на 32 % (район – на 35%);

- вироблено промислової продукції на 120,8 млн. грн.;

- кількість підприємств основного кола – 7;

- валова продукція с/г – 12,0 млн. грн.( дослідне господарство “Артеміда”);

- виробництво с/г продукції:

зернові – 3704 т, при врожайності 30,3 ц/га

цукровий буряк – 817 т, врожайність  140,9 ц/га

картопля – 1183 т,   врожайність  262,9 ц/га

реалізація м’яса та птиці – 260т(+61т)

молоко – 1,1 тис. т (-255т)

- загальний фінансовий результат -збиток по місту склав 65 млн.грн;

- середньомісячна заробітна плата по місту зросла на 2% і склала 1280 грн. (по району – 1395 грн.), в тому числі: у промисловості міста – 1200 грн., в сільському господарстві - 980грн.;

- фонд заробітної плати складає по місту – 29,2 млн. грн.;

- загальна чисельність працівників складає – 1,9 тис. чол., в промисловості – 1,7 тис. чол., в с/г – 158 чол.;

- телефонна мережа по місту збільшилась на 17 номерів, в тому числі: пільгових – на 7.

- кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності: юридичних – 21, фізичних – 271;

- працездатне населення складає – 9800 чол., попит на робочу силу – 6 чол. рівень безробіття складає 5,1%, працевлаштовано 560 громадян брало участь в громадських роботах 72 чол.

- до міського бюджету за 2008 рік надійшло 5555371 грн. При плані надходжень 5295453 грн. , що становить 105 % до річного планового показника. Крім того з державного бюджету надійшла субвенція на освоєння міського полігону твердих побутових відходів - 1,5 млн. грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати по економічно-активним підприємствам відсутня.

ІІ. Основні пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку міста у 2011 році.

У 2011 році відповідно до прогнозів підприємств  залишаться на рівні попереднього року.

В сільськогосподарському виробництві очікується отримання валової продукції на суму 12,0 млн. грн. Виробництво сільськогосподарської продукції:

Зернові культури - 4тис. т;

Цукрові буряки - 850 т;

Картопля - 1500 т;

Реалізація м’яса - 270 т;

Виробництво молока – 1,3 тис. т

Виходячи із стратегічних напрямків та з метою переведення процесу реформування економіки на якісно новий рівень, на 2011 рік визначені наступні цілі економічного і соціального розвитку міста:

- підвищення рівня доходів населення;

- створення нових робочих місць;

- вирішення проблеми ліквідації заборгованості із заробітної плати;

- забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;

- забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм;

- підвищення безпеки життєдіяльності населення;

- забезпечення сталого економічного зростання у реальному секторі економіки;

- підвищення ефективності використання економічного потенціалу міста;

- створення умов для подальшого зростання економічного потенціалу міста;

- залучення стратегічних інвесторів у промисловість міста;

- підвищення інвестиційної привабливості міста;

Головні пріоритети на 2011 рік:

- створення умов для стійкого росту реальних грошових доходів населення шляхом забезпечення зайнятості працездатного населення, розвиток системи соціального партнерства;

- сприяння стійкому розвитку галузей економіки шляхом створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності і розвитку економічно ефективних виробництв;

- забезпечення росту дохідної частини бюджету міста та підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

- підвищення ефективності функціонування міського господарства (житлово-комунальне господарство);

- впровадження заходів, спрямованих на ефективне використання енергоносіїв в бюджетних установах міста та застосування енергозберігаючих технологій.

Основні завдання з досягнення мети:

- сприяння недопущення заборгованості із заробітної плати на підприємствах усіх форм власності;

- сприяння подальшому підвищенню рівня заробітної плати та не допущення нарахування її у розмірах нижчих за законодавчо встановлені мінімальні гарантії;

- ефективна підтримка малого і середнього бізнесу;

- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та обладнання;

- збільшення обсягів інвестицій в основний капітал підприємств і організацій усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування;

- стимулювання економіки міста шляхом впровадження тендерних засад на закупівлі товарів та послуг.

III. Розвиток господарського комплексу

Промисловість

Метою промислової політики є створення умов для подальшого зростання економічного потенціалу міста, залучення стратегічного інвестора у промисловість міста, нарощування випуску конкурентноспроможної продукції та поступове підвищення реального рівня життя населення.

Політика промислових підприємств в 2011 році буде спрямована:

? на подолання наслідків фінансово-економічної кризи;

? на закріплення позитивної динаміки нарощування обсягів виробництва промисловості;

? збільшення середньої зарплати, підвищення частини заробітної плати в собівартості продукції ;

? створення нових робочих місць;

? залучення та утримання висококваліфікованих працівників (включаючи забезпечення житлом, високу заробітну плату, кар’єрне зростання, страхування, тощо);

? покращення фінансово-господарської діяльності підприємств.

В 2011 р. промисловими підприємствами міста буде проводитись робота в напрямку налагодження зв’язків з країнами ближнього та дальнього зарубіжжя, пошуку нових ринків збуту.

Енергозбереження

Завданням економічного механізму енергозбереження є стимулювання раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, створення виробництва і широкого застосування енергетично ефективних технологічних процесів, обладнання та матеріалів.

Відповідно до Комплексної державної програми енергозбереження України розробити міську Програму енергозбереження в якій визначити стратегічний план дій з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві та галузях народногосподарського комплексу міста.

 

Найбільшим споживачем енергетичних ресурсів залишається промисловість. На неї припадає найбільша частина спожитої електроенергії.

Головною проблемою паливно-енергетичного комплексу міста залишається не повний рівень оснащення споживачів приладами обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів, значна зношеність основних засобів та обмеженість капіталовкладень на їх оновлення, низький рівень використання місцевих енергоресурсів та розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

IV. Забезпечення функціонування економіки в 2011 році

Банківська діяльність

Банківські установи мають розгалужену сітку відділень у місті.

Покращенню в 2011 році економічної ситуації сприятиме розвиток солідарних партнерських відносин банківських установ як кредиторів та фізичних і юридичних осіб, як позичальників, невикористання кризових фінансових явищ на користь кредиторів і в збиток позичальників, ініціювання зниження плати за послуги банківських установ для клієнтів. Підвищення довіри до банків через гарантування депозитних зобов’язань банків перед клієнтами, розширення ресурсної бази банків та обсягів кредитних вкладів на фоні зниження відсоткових ставок.

Основні проблемні питання:

Розташування на території міста філій банків та страхових компаній без влаштування балансових відділень, що спричиняє незручності в обслуговуванні клієнтів, відтік обігової готівки з Калинівки в міста, де зареєстровані банківські установи,унеможливлює організаційний вплив на філії на місцях.

Система управління та приватизації об’єктів комунальної власності.

Головна мета:здійснення управління комунальним майном, забезпечення його ефективного використання, надходження коштів від приватизації майна, що знаходиться у комунальній власності, та надходжень від оренди майна.

Оцінка поточної ситуації

Управління об’єктами права комунальної власності здійснюється на праві повного господарського відання і на праві оперативного управління.

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню.

Стратегічною метою є створення необхідних умов для здійснення функцій по управлінню майном комунальної власності міста, сприяння ефективному його використанню, забезпечення роботи підприємств та організацій міста, заснованих на комунальній формі власності, спрямованої на задоволення потреб територіальної громади міста.

Для цього необхідно:

? впровадження раціональних методів управління об’єктами права комунальної власності міста;

? впорядкування діяльності підприємств, заснованих на комунальній формі власності;

? здійснювати аналіз ефективності використання майна комунальної власності міста, переданого в оренду.

Регулювання земельних відносин

Основним завданням регулювання земельних відносин у місті є забезпечення більш раціонального та ефективного використання земель та їх охорона.

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

  • оновлення планово-картографічних матеріалів міста;
  • встановлення меж міста;
  • розмежування земель державної та комунальної власності;
  • формування ринку землі;
  • проведення інвентаризації земель міста;
  • проведення земельно-господарського устрою міста;
  • коригування матеріалів нормативно-грошової оцінки.

Оновлення планово-картографічних матеріалів міста.

Одним із головних завдань землеустрою є оновлення планово-картографічних матеріалів міста, як основи для достовірного обліку земель.

Встановлення меж міста.

На даний час залишилось невирішеним питання встановлення нових меж міста, що потребує першочергового вирішення. Передача земельних ділянок в адміністративні межі міста зумовлена необхідністю раціонального використання прилеглих земель. Невідповідність старих меж міста сучасній ситуації перешкоджає раціональному використанню території і створює незручності для населення та інженерних служб.

Наступним за значимістю є питання виготовлення генерального плану забудови міста.

Розмежування земель державної та комунальної власності

Розмежування земель державної та комунальної власності полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо розподілу земель державної власності на землі територіальної громади і землі держави, а також щодо визначення і встановлення в натурі (на місцевості) меж вищезазначених ділянок. Фінансування даних робіт буде здійснюватись за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Формування ринку землі.

Розвиток ринку землі на сучасному етапі передбачає здійснення заходів з використанням правових і економічних важелів регулювання ринкових земельних відносин щодо прискорення приватизації земельних ділянок громадянами (шляхом їх безоплатної передачі з державної до приватної власності), юридичними , фізичними особами шляхом купівлі-продажу та продажу вільних земельних ділянок з земельних торгів (аукціони, конкурси)- створення первинного ринку, а також створення умов для вільного обігу земельних ділянок і прав на них – вторинний ринок.

Проведення даних робіт передбачає:

- створення матеріальної бази;

- проведення робіт по інвентаризації та експертній оцінці земель;

- виконання топографо-геодезичних робіт;

- розробка проектів забудови;

- проведення реклами та інших необхідних робіт та заходів.

Створення ринку землі буде сприяти стабільності надходження коштів від її продажу та податку на землю, продану у власність, що являє собою більш стабільне джерело надходжень до бюджету, ніж орендна плата за ці самі ділянки. Отримання одноразового доходу від продажу землі дасть змогу спрямовувати кошти на здійснення програм соціально-економічного розвитку, розширити базу оподаткування та збільшити фінансування соціальної сфери.

Інвентаризація земель міста.

Метою проведення інвентаризації земель міста є створення інформаційної бази даних для ведення міського кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, ефективного та об’єктивного оподаткування.

Обліковим об’єктом інвентаризації є земельна ділянка, що знаходиться у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб.

Земельно-господарський устрій міста.

Проведення земельно-господарського устрою міста включає в себе розробку схеми землевпорядкування, розміщення ділянок землі під різні види будівництва (схема розташування забудови) з урахуванням запропонованої структури рекреаційних і пішохідних просторів, розміщення архітектурних домінант, зонування земель міста природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, промислового, та іншого призначення. Це передбачає підготовку документів, які підтверджують право власності та право користування даною земельною ділянкою. Виконання даних робіт дасть змогу збільшити надходження до місцевих бюджетів (за рахунок залучення до плати за землю фактичних землекористувачів вбудованих і вбудовано-прибудованих приміщень, які використовуються для комерційних цілей).

Нормативно – грошова оцінка.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, держаного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання, раціонального використання та охорони земель.

Торгівля та побутове обслуговування.

Головними напрямками розвитку сфери торгівлі, громадського харчування, надання побутових та інших послуг є забезпечення стабільного розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів та послуг, формування ефективної сучасної інфраструктури їх реалізації, забезпечення високого рівня обслуговування споживачів.

Велике соціальне значення має питання надання населенню міста платних послуг. Населення міста має змогу отримати більше 20 видів послуг, в т. ч. першої необхідності. Мережа підприємств по наданню послуг характеризується в основному збільшенням їх кількості з порівняно невисокими капіталовкладеннями (ремонт взуття та одягу, послуги ксерокопіювання, тощо). Одночасно в місті зростає кількість сучасних підприємств з високим рівнем надання послуг, що належать здебільшого приватним підприємцям (салони краси, тренажерні зали, майстерні).

Економічне зростання, збільшення доходів населення забезпечують стійку тенденцію активного розвитку торговельної діяльності та сфери надання послуг.

Актуальним питанням залишається впорядкування роботи ринків.

Основні проблемні питання:

♦ обтяжливість та неврегульованість на законодавчому рівні системи оподаткування, внаслідок чого наявність значної кількості осіб, що працюють на ринку торгівлі та надання послуг нелегально ;

♦ негативний вплив світової фінансової кризи на розвиток торгівлі та побутового обслуговування ;

♦ наявність значної кількості стихійних торговельних місць на центральних вулицях міста.

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

? розширення мережі сучасних торговельних та побутових підприємств, зміцнення матеріально-технічної бази існуючих підприємств за рахунок капіталовкладень у обладнання та оснащення, що дасть змогу реалізувати обслуговування на більш високому рівні відповідно до вимог і стандартів сучасності;

? залучення інвестицій у розвиток підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;

? поступове перетворення ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у сучасні торговельні комплекси, створення при цьому якісних умов праці для підприємців та високого рівня обслуговування для споживачів;

? впорядкування несанкціонованої торговельної діяльності з переміщенням торгуючих на облаштовані торговельні місця;

? збереження мережі підприємств, що надають побутові послуги першої необхідності, розширення асортименту та обсягів надання послуг населенню відповідно до потреб.

Шляхами досягнення поставлених завдань є: подолання наслідків підвищення купівельної спроможності населення, розширення мережі підприємств та підвищення якості обслуговування, насиченість ринку конкурентноспроможною продукцією вітчизняного виробництва.

Соціальний захист населення

Головною метою соціальної політики міста є:

- створення системи інформованості всіх гілок влади про соціальний стан населення міста;

- сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення. Підтримка ветеранів війни та праці, інвалідів, малозабезпечених верств населення, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС;

- забезпечення чіткого контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, пенсій та різного виду соціальної допомоги;

- удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення.

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

- проведення організаційної та інформаційно-роз’яснювальної роботи по забезпеченню виконання Законів України, Указів Президента України, Постанов та розпоряджень Уряду, інших нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;

- залучення благодійних коштів, матеріальних ресурсів підприємств, установ всіх форм власності для надання матеріальної та натуральної допомоги малозахищеним верствам населення;

- вивчення житлово-побутових умов проживання малозабезпечених верств населення з метою надання різних видів допомоги;

- розробка системи заохочення активістів ветеранського та волонтерського руху, учасників бойових дій, інвалідів Великої Вітчизняної війни та праці, відзначаючи їх внесок в громадське життя міста;

- участь у заходах по відзначенню державних дат по вшануванню захисників Вітчизни, учасників афганської війни, вдів загиблих воїнів, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;

- удосконалення практики створення комп’ютерних програм для ведення обліку за категоріями тих громадян, яким надається одноразова грошова підтримка з бюджету міста;

- ініціювання створення дорадчого органу при міському голові з питань сприяння вирішенню проблем соціальної підтримки населення.

 

Житлове господарство

Оцінка поточної ситуації.

Стан житлового фонду міської ради потребує негайного втручання у відновленні його надійності та експлуатаційних можливостей.

У комунальній власності міста перебуває 93 житлових будинків на балансі КП «Житловик»м. Калинівки та 17 житлових будинків на балансі КП «Максимум», які передаються на баланс КП «Житловик»м. Калинівки.

Із загальної кількості житлових будинків до категорії ветхих віднесено 12 будинків.

Будинки перших масових серій забудови 1960-1980 років потребують реконструкції, тобто капітальних ремонтів покрівель, інженерних мереж, тощо.

Існуючий стан житлово-комунального господарства та система обслуговування житла, через нестачу коштів, призводить до погіршення технічного стану житлового фонду.

В умовах ринкової економіки, коли немає централізованих поставок матеріалів та відсутності коштів на створення відповідних матеріально-технічних баз підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, виникає велика проблема дефіциту коштів для утримання житлового фонду.

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

- проведення реконструкції ветхого житлового фонду міської ради ;

- реконструкцію житлових будинків перших масових серій 1960-1970 років забудови ;

- відновлення інженерного обладнання систем протипожежного захисту в будинках;

- передбачити кошти на покриття різниці в тарифах;

- передбачити кошти на співпрацю в рамках ПРООН;

- передбачити кошти на капітальний ремонт житлового фонду міської ради;

На виконання даної Програми необхідні кошти як з державного, обласного, міського бюджетів, так і кредитні кошти, кошти підприємств, населення та інвестиційні ресурси.

Комунальне господарство

Водопровідно – каналізаційне та теплове господарства.

В роботі водопровідно-каналізаційного господарства в першочерговому порядку повстають проблемні питання, вирішення яких необхідно для забезпечення жителів міста якісною питною водою гарантованої якості і в достатній кількості. На даний період часу на території ради спостерігається зниження запасів підгрунтових вод. Криниці приватного сектору не наповнюються водою. Це спонукає мешканців міста підключатись до централізованого водопостачання. В зв’язку з цим оплочено роботи по будівництву водопровідної мережі по вул.Колгоспній-140 288 грн. З метою уникнення підтоплення приватного сектору каналізаційними стоками, виникає потреба розширення мережі каналізаційної системи. Одночасно, гостро стоїть питання знезараження та очищення каналізаційних стоків і території навколо очисних споруд.

В значній мірі робота підприємства залежить від водозабору і транспортування питної води. В минулі періоди розроблена проектно-кошторисна документація на проведення робіт по будівництву водогону на що потрібно кошти в сумі понад 19 млн. грн. Без допомоги держави вирішити проблему місту не під силу. 

Проблемним питанням виробничої діяльності підприємства є технічний стан водопровідних мереж, причиною чого є втрати 20% води.

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення.

Для поліпшення освітленості вулиць міста, технічного стану електричних мереж зовнішнього освітлення, з метою економії електроенергії розроблено план реконструкції зовнішнього освітлення з впровадженням енергоз­берігаючих заходів.

На даний період замінено звичайні лічильники на лічильники диференційованого обліку електроенергії, що дасть змогу розраховуватись за використану електроенергію на зовнішнє освітлення міста по пільговому нічному тарифу, що значно зменшило витрати міського бюджету на електроенергію. За 2009 рік було оплачено роботи по влаштуванню зовнішнього освітлення вул.Вінницька, вул.Шмідта, вул. Леніна, вул.Шевченка, вул.Фрунзе м.Калинівки 1-ша черга- 851 791,66 грн., 2-га черга – 313 937 грн.

Міжремонтні строки служби електромереж зовнішнього освітлення вулиць відповідно до «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою» ГКН 04.09.019 – 2004 складають 8 -12 років.

Всі мережі зовнішнього освітлення побудовані в 70-80 роках разом з реконструкцією вулиць. За цей період мережі повністю вичерпали свій термін експлуатації, а на відомчих територіях, прилеглих до підприємств, шкіл, дитсадків та інших закладів повністю зруйновані, що значно впливає на освітленість вулиць міста, внутрішньо квартальних територій та дворів.

При темпах проведення реконструкції, які ведуться за останні роки необхідно понад 20 років для 100% виконання робіт.

Проведена значна робота з реконструкції мереж зовнішнього освітлення. Зараз освітлено вулиці Шмідта, Пархоменка, Саксаганського, Дзержинського, Шевченка, Леніна, Машинобудівників, Чкалова, Фрунзе, Маяковського, Промислова, Шевченка, влаштовано зовнішнього освітлення частини вулиць Вінницької, Шмідта, Леніна, Шевченка, Фрунзе, яку було затверджено в жовтні і розбито на дві черги в 1525,712 тис. грн. та 1185, 022 тис. грн. Проведено тендер на першу чергу будівництва, і збудовано в грудні 2009 року. Тендер виграно на суму 1178 тис. грн. В 2010 році продовжено дані роботи та був проведений тендер в сумі 323 000 грн. На часі освітлення вулиць Нова, Вінницька, Шмідта, Українська, перехрестя вулиць Шмідта, Механізаторів, Орджонікідзе, інших.

На відновлення освітлення внутрішньо квартальних та дворових територій необхідно залучати кошти підприємств та відомств.

Реконструкція вулиць міста.

Щороку підлягає ремонту асфальтобетонне покриття вулиць. Міжремонтні терміни експлуатації асфальтобетонного покриття відповідно до «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою» ГКН 04.00.019-2004 в середньому складає 8-12 років і залежить від категорії (навантаження) вулиці та типу покриття.

Значно впливає на стан асфальтобетонного покриття зношеність підземних інженерних мереж.

В 2010 році в ремонтні роботи різного плану з місцевого бюджету вкладено: капітальний ремонт вулиць – 419 600 грн., поточний – 98 800 грн.

Оплачено борг 2009 року по капітальному ремонту вул. Промислової – 299 261 грн., направлено кошти КП «Житловик» для проведення робіт по капітальному ремонту фасаду приміщення кінотеатру – 36 999 грн.

Проведено поточний ремонт доріг в м. Калинівка 400 м. кв. – 52 983,3 грн.(по вулицях Коцюбинського, Маяковського, Промисловій, Леніна, Сєдова, Возз’єднання та інших ), та 310 м. кв. – 45 384, 54 грн.(по вулицях Дзержинського, Саксаганського, площа Шкільна та інших), кошторисна документація по поточному ремонту доріг – 496 грн., капітальний ремонт проїзної частини вулиці Шмідта – 22 508, 62 грн., вул. Кузнечної та Суворова – 22 809 грн., з’їздів з вул. Пушкіна- 65 871 грн., прибудинкових територій вул. Покришкіна, Шевченка, Возз’єднання – 32 696 грн., вул. Колгоспної – 152 290 грн., проїздів та провулків між вул. Тімірязева та Підгорна, вул. Шевченка 21, Возз’єднання 12 – 30 034 грн., з’їздів по вул. Дружби, Комуністична, пр. Суворова, Пушкіна – 52 533 грн.

Оплачено кошторисну документацію 769 грн. по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Українська та вул. Пушкіна» та їх експертиза ДП «Укрдержбудекспертиза» - 852 грн.

Таким чином, параллельно ремонту осьових центральних вулиць ремонтуються периферійні вулиці. Аналізуючи стан транспортних потоків в місті та розвиток промислових підприємств, вивчається питання влаштування окремих транспортних шляхів до підприємств, які розташовані за межами міста, ремонт доріг якими, при необхідності, можна влаштувати об’їзд центру міста, влаштування альтернативного шляхового сполучення мікрорайону Варшиця, селища Рівнинне, села Прилуцьке з центром міста в об’їзд аварійно небезпечної ділянки дороги на початку вулиць Островського та Дзержинського. Ремонту  потребують також внутрішньо міські вулиці: Українська, Пушкіна, частина Колгоспної, Тімірязєва, Суворова, Зарічна, Ціолковського, Механізаторів, Кузнечна, Підгорна, Новоселів, Лісова, Стельмаха, Свердлова, Гоголя, провулки Суворова, Механізаторів, Шмідта, Водоп’янова, Зелена, Комуністична, Інтернаціональна, інші. Ремонту та будівництва потребують міські тротуари по вулицях Маяковського, Машинобудівників, перехрестя вулиць Шмідта, Механізаторів, Орджонікідзе, проїзд між вулицями Маяковського, Сєдова.

Враховуючи те, що багато вулиць побудовано, реконструйовано або капітально відремонтовано у 70-80 роках необхідність шляхоремонтних робіт по реконструкції вулиць в рік складає на суму більше 1000 тис. грн.

Такі об’єми шляхобудівельних робіт не під силу бюджету міста, тому для вирішення проблеми необхідно залучати бюджети всіх рівнів, спонсорські кошти та підприємства для ремонту відомчих і під’їзних шляхів.

Придбання спеціалізованої техніки та обладнання.

Парк житлово-комунальних підприємств налічує більше 30 одиниць техніки. В минулі періоди комунальному підприємству «Благоустрій міста Калинівка» за 142 900 грн. придбано трактор для роботи на сміттєзвалищі.

80 відсотків цієї техніки відпрацювали свій термін експлуатації.

Місто не забезпечене машинами для механізованого прибирання та миття вулиць міста, прибирання снігу.

Відчувається недостатня кількість сміттєвозів (особливо для організації робіт в секторі приватної забудови), контейнерної тари для ТПВ, урн для сміття.

Є необхідність в придбанні спеціальних машин для утримання та ремонту інженерних мереж.

Шляхоремонтна техніка вичерпала свій термін експлуатації, морально та фізично зношена.

Фізично та морально застарілий парк призводить до перевитрат на утримання механізмів та суттєво впливає на якість виконання робіт.

Потреба в оновлені парку комунальних підприємств складає близько 10 одиниць техніки в рік. Також є необхідність у впроваджені нових сучасних механізмів та засобів малої механізації для механізації процесів, що виконуються вручну. Для придбання екскаватора в КП «Житловик» направлено кошти в сумі 50 000 грн.

Збереження темпів придбання нової техніки дозволить поступово оновити наявний парк машин, механізмів та обладнання комунальних підприємств.

V. Житлова політика

Реалізація житлової політики у місті спрямована на виконання вимог Конституції України та інших нормативних документів по вирішенню житлової проблеми громадян, будівництва житла.

Всього на квартирному та кооперативному обліку перебуває 690 сімей.

Серед громадян , які перебувають на обліку у міськвиконкомі понад 90 сімей є такими, що потребують першочергового отримання житла.

В 2007 році міськвиконкомом розпочато ревізію квартирної черги.

Основні проблемні питання:

♦ обмеженість бюджетних асигнувань на житлове будівництво;

♦ відсутність фінансово-кредитних механізмів, залучення коштів населення та довгострокових банківських кредитів на житлове будівництво;

♦ низький рівень платоспроможності населення, який не дозволяє вирішувати власні проблеми шляхом будівництва житла або його купівлі на вторинному ринку.

♦ відсутність вільної жилої площі у розпорядженні міської громади для створення житлового фонду соціального призначення.

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

? створення житлового фонду соціального призначення за рахунок будівництва нового житла, реконструкції існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків в жилі, передачі в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в установленому законом порядку безхазяйним, передачі забудовниками місцевим радам частки жилої площі в новозбудованих будинках на підставах передбачених законодавством , передачі з державної в комунальну власність соціального житла, побудованого за рахунок коштів державного бюджету, використання на договірних засадах приватного житлового фонду;

? проведення перереєстрації громадян, які потребують соціального захисту та перебувають на квартирному обліку за місцем проживання в списках першочергового та позачергового отримання житла для створення списків осіб соціального квартирного обліку;

? створення стимулів залучення у житлову сферу коштів громадян, як потенційних інвесторів, довготермінових кредитів комерційних банків та інших позабюджетних джерел, розвитку іпотечного кредитування;

? розширення фінансової підтримки центральними та місцевими органами виконавчої влади довгострокового кредитування будівництва житла для молодих сімей;

? збільшення обсягів введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування, в тому числі за рахунок реконструкції та капітального ремонту наявного житлового фонду;

VI. Розвиток соціальної сфери.

Слід відмітити, що стан здоров’я населення міста продовжує погіршуватись.

Збільшилась кількість відвідувань жителів в амбулаторно – поліклінічні заклади, кількість відвідувань лікарів вдома. Збільшується кількість осіб, що мають хронічні захворювання.

У лікувально – профілактичних закладах міста існує також проблема – обмеженість фінансування. Така ситуація повторюється з року в рік і, як наслідок, накопичилось дуже багато проблем, вирішення яких потребує великих капіталовкладень.

Медицина

В місті Калинівка розташована центральна района лікарня на 290 ліжок, в якій працює 212 лікарів, 302 працівників середнього медичного персоналу, 245 медпрацівників молодшого складу і обслуговує населення міста і сіл району, в середньому за рік 11300 чоловік на стаціонарному лікуванні, а в поліклінічному відділенні обслуговується 70 % населення.

В місті також працює філія Вінницької клінічної лікарні яка обслуговує працівників залізниці і жителів мікрорайону. За останній період стоматологи, які мають право на приватну практику відкрили в різних місцях 4 стоматологічнікабінети.

Для медичного обслуговування жителів сел. Рівнинне та с. Прилуцьке працює фельдшерський пункт, який передано в районну територіальну громаду.

Основні проблемні питання:

- низький рівень фінансування медичної галузі, потреба в проведенні міжбюджетних трансфертів;

- необхідність проведення массового профілактичного огляду населення, з метою виявлення і попередження захворювань;

- придбання необхідного інвентаря та проведення поточних ремонтних робіт у відділеннях центральної районної лікарні для обслуговування територіальної громади.

Освіта

В місті працює чотири загальноосвітні школи, де навчається 2123 учнів функціонує професійно-технічне училище, технологічний технікум – коледж з учнівським контингентом в 1080 чоловік, де готують фахівців за 14 спеціальностями та 7 дитячих дошкільних закладів, в яких виховується 910 дітей, будинок дитячої творчості.

За минулий рік на утримання дитячих дошкільних закладів з місцевого бюджету ассигновано кошти в сумі грн., з них: на заробітну плату педагогічного та обслуговуючого персоналу – грн., на оплату енергоносіїв - грн., решта – на ремонтні роботи та придбання необхідних матеріалів, приладів та матеріалів. В кожному дитячому садочку проводились капітальні та поточні ремонтні роботи, в залежності від першочергової потреби по кожному закладу окремо. На утримані місцевого бюджету перебуває сім дитячих дошкільних закладів. На їх утримані за 2010 рік направлено 7,178 млн. грн.

По дошкільних закладах міста закуплено: матеріали для проведення ремонтних робіт – 19 327,70 грн.( двері, фарба, обої, лінолеум, пензлі та інше), пральна машина – 760,00, праски 1 420,00 грн., комплекти дитячої постільної білизни 200 шт. – 12 000 грн., електроматеріали для ремонту проводки Д/с № 2 – 2300,19 грн., дитячі меблі: 370 стільців – 26 862 грн., 18 дитячих 3 ярусних ліжок – 17 820 грн., рушнички махрові 500 шт. – 8750 грн.; 9 трехярусних ліжка – 11250 грн., теплообмінник – 2400 грн., стабілізатор напруги – 3782 грн., комплект функціональних меблів в методкабінет Д/с № 7 – 5200 грн., 2 газових плити Гефест Д/с № 3 – 5000 грн., 2 шт. плити електричних з духовим кафом – 12900 грн., холодильник – 3990 грн., пральна машина – 4275 грн.

Проведено: профілактичні виміри електрообладнання – 2 370,13 , поточний ремонт покрівлі в Д/с № 7 – 6 721 грн., поточний ремонт господарчих приміщень Д/с № 4 та покрівлі – 5 947,68 грн., поточний ремонт електропроводки Д/с № 2 – 5309 грн., поточний ремонт електропроводки Д/с № 4 – 4314 грн.

капітальний ремонт Д/с № 7 – 40848 грн. заміна сантехнічного обладнання, облицювання плиткою та інше в двох групах та кухні ПП Ресфедер – 12 254 грн.; 51 503,89 грн. – ПП Стародубцев Д.П. – капітальний ремонт приміщень дитячого садка № 1 « Берізка» ( заміна вікон та дверних блоків в кухні, групах № 4,11,10 та ремонт даху ігрового майданчика). роботи з капітального ремонту ганку Д/с № 1 – 14 800 грн. Д/с № 7 заміна вікон, дверей та ремонт покрівлі ігрового майданчика – 20835,74 грн. 14 945,97 грн. – заміна вікон, дверей Д/с № 6 та ремонт даху ігрового майданчика. Капітальний ремонт ігрового майданчика Д/с № 5 – 3881,74. Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчика № 3 – 6072,53.

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

-збереження мережі загальноосвітніх закладів ;

- підготовка педагогічних працівників відповідно до нового змісту, форм та методів навчання ;

-  покращення матеріально-технічного стану закладів освіти ;

- забезпечення безкоштовним харчуванням всіх пільгових категорій школярів ;

- зобов’язання керівників навчальних закладів дотримуватись санітарного та теплового режимів в підпорядкованих установах;

- сприяння розвитку мережі навчальних закладів, у тому числі нового типу, впровадження профільного навчання учнів в старшій школі.

Культура

В 2010 році на культуру перераховано 3,3 тис.грн. Культура міста Калинівки – це, передусім, районний Будинок культури, музична школа, районна бібліотечна система, будинок культури профтехучилища, діяльність яких забезпечує 81 працівник. Майже 1000 жителів міста об’єднана в колективи аматорського мистецтва, які діють в клубних закладах трудових колективів міста, з яких 9 носять високе звання народних.

Працівниками закладів культури, аматорами, учасниками художньої самодіяльності щороку проводиться більше двадцяти масових заходів загальноміського та районного значення. Корпоративні та цільові заходи проходять за організації, оформлення та участю діячів культури.

На базі читального залу створено районний центр регіональної інформації. Протягом року обслуговується понад 15 тисяч користувачів. Працює літературний клуб «Сузір’я». В 2007 році видано збірку віршів «Чарівний тандем», автори якої Наталія та Олександра Самсонюк є членами клубу. В 2010 році придбано книгу «Час і досі не загоїв рани – цей одвічний біль Афганістану» в сумі – 700 грн.

Фізична культура і спорт

В 2010 році на фізичну культуру і спорт перераховано 7,2 тис. грн. В місті нараховується дві дитячих спортивних школи: РДЮСШ «Авангард» та ДЮСШ відділу освіти і громадська організація «Федерація гімнастики». В спортивних школах займається 675 дітей в секціях футболу, гімнастики, волейболу, легкої атлетики, хоккею на траві. Протягом 2009 року спортивна школа «Авангард» підготувала одну кандидатку в майстри спорту з волейболу та 30 спортсменів масових розрядів; з футболу – 50 спортсменів масових розрядів; з хоккею на траві – 24 спортсменів масових розрядів. На чемпіонаті обласної дитячої ліги з волейболу наші спортсмени різних вікових групп зайняли перше та друге місця. Вихованці шкіл беруть участь в міжнародних змаганнях в складі збірної України, у змаганнях вищої ліги в складі збірної області і займають призові місця.

Основні проблемні питання:

♦ недостатнє фінансування галузі фізичної культури і спорту;

♦ відсутність спортивних споруд, які б відповідали б стандартам;

♦ недостатнє охоплення фізкультурно-масовими заходами мешканців міста.

 

VI. Безпека життєдіяльності.

Охорона навколишнього природного середовища

Аналіз стану навколишнього природного середовища в місті свідчить, що незважаючи на відносну стабілізацію основних якісних показників стану природних ресурсів, екологічна ситуація не відповідає сучасним вимогам.

Місту притаманні такі екологічні проблеми, як застарілі виробництва і обладнання, недостатня якість природоохоронних систем, низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об’єктів.

Ці та інші чинники, зокрема низький рівень екологічної свідомості, призвели до значної деградації довкілля, надмірного забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, нагромадження у великих кількостях відходів виробництва та побутового сміття.

Основою екологічної політики в місті є забезпечення оптимального співвідношення між економічним розвитком і станом навколишнього природного середовища. Тільки за такої умови економічний розвиток міста можна вважати прийнятним з огляду на якість міського середовища.

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню

Перспективна політика в галузі раціоналізації господарсько-екологічного балансу має проводитись в таких напрямах:

? охорона повітряного басейну міста від забруднення шкідливими викидами підприємств та автотранспорту;

? раціональне використання водних ресурсів міста та охорона їх від забруднення неочищеними скидами;

? раціональне використання та забезпечення охорони земельних ресурсів міста від забруднення, в тому числі шляхом організації переробки всіх видів промислових, господарських та побутових відходів, а також екологічно безпечного складування та утилізації сміття.

Комплексне вирішення проблем по всіх напрямах приведе до поліпшення екологічної ситуації в місті, сприятиме захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища.

Природна і техногенна безпека

Наявність на території міста джерел потенційної небезпеки техногенного та природного характеру при певних обставинах може створити небезпеку для життєдіяльності населення, призвести до людський втрат та значних матеріальних збитків.

В місті працюють об’єкти, які в технологічному процесі використовують небезпечні речовини та вибухонебезпечні предмети. В зонах можливої небезпеки внаслідок аварії на цих об’єктах  постійно проживає близько 10 тис. чол.

Небезпеку для виробничого персоналу та населення, що проживає поблизу, становлять пожежі та вибухи, які можуть виникнути на підприємствах та об’єктах міста, де знаходяться на зберіганні і використовуються горючі та легкозаймисті речовини.

Зношеність систем життєзабезпечення та обладнання більшості потенційно-небезпечних підприємств становить більше 50%, що значно підвищує ризик виникнення аварій.

Крім того, на території міста можливе виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру, причинами яких можуть стати несприятливі погодні умови та небезпечні природні явища, характерні для будь-якої пори року.

Всі ці фактори обумовлюють необхідність вжиття відповідних заходів, спрямованих на захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню

? підвищення готовності органів управління та сил з метою забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

? зниження рівня техногенної небезпеки;

? ліквідацію наслідків підтоплення територій міста та зменшення впливу причин і факторів розвитку цих процесів;

? створення і утримання матеріальних резервів для ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

·        облік техногенно-небезпечних об’єктів;

? здійснення інформаційного забезпечення у сфері безпеки життєдіяльності;

? навчання різних категорій населення грамотним діям в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

 

Секретар ради                                                                     Михайло Долюк

 

 

архівАнонси
1 березня 2013 року 10:33

Електронна адреса Калинівської міської ради sekretar-kl@ukr.net

Голосування
Чи вважаєте ви за потрібне будівництво центральної паркової зони по вул. Незалежності (біля магазину «Арго») у 2018 році? Дане місце відпочинку передбачає влаштування дитячих містечок, будівництво елементів благоустрою, тротуарних доріжок, ліній освітлення, озеленення.
так (94 %)
ні (5 %)